PEREDA IMPRESSOR, S.L.

control/revisió i/o re-disseny dels documents dissenyats pel client retoc fotogràfic impressió en quadricromia i policromia proves en plotter d’imposició amb software de gestió de color escàner d’alta resolució Tecnologia CTP (Computer To Plate) amb trama convencional o estocàstica proves de color cromalín i de gamma 

   

   


 


 


 

 

Top | pereda@pereda.cat